1. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi Konu Özeti

UZAY ARAŞTIRMALARI 1. Uzay araştırmaları için uzaya farklı araçlar gönderilmiştir. Uzay İstasyonu • Dünya yörüngesinde dolanır. • Uzay çalışmalarının, deneylerin ve araştırmaların yapılabileceği, astronotlar için yaşam alanı sunan büyük uzay araçlarıdır. Uzay Roketi • Ana hatlarıyla, yakıt, motor ve egzozdan oluşur. • Bir defa kullanılır. Tekrar tekrar kullanılamaz. • Uzaya uydu veya uzay aracı göndermek için kullanılır. Uzay Mekiği • Dünya ile uzay araçları arasında ulaşımı sağlayan araçlardır.…

2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler Konu Özeti

A. HÜCRE Canlılarda canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. • Hücrenin tanımda kastedilen canlılar; hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılardır. • Hücrenin tanımında bahsedilen canlılık özelliği; her bir hücrede yaşamsal faaliyetler(üreme, beslenme, solunum, boşaltım…) gerçekleşir. • Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilirler. • Hücreler çok küçük olduğu için mikroskopta incelenirler. • Bitki hücresi köşeli hayvan hücresi ise yuvarlaktır. Hücrenin tem…

3. Ünite: Kuvvet ve Enerji Konu Özeti

A. KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ 1. Ağırlık Bir Kuvvettir Bütün cisimler kütleleri sebebiyle diğer cisimlere çekim kuvveti uygular. Gök cisimleri de aynı şekilde birbirine ve üzerinde bulunan cisimlere çekim kuvveti uygular. Buna kütle çekim kuvveti denir. Gök cisminin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti, gök cismi ile cisim arasındaki uzaklık azaldıkça ve gök cisminin kütlesi arttıkça artar. Dünya Ay’ı yörüngesinde tutmak için çekim kuvveti uygular. Ay’da Dünya’ya çekim kuvvet…

4. Ünite: Saf Madde ve Karışımlar Konu Özeti

A. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1. Atomun Yapısı Bir maddeyi oluşturan ve maddenin tüm kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Maddenin yapısında atomdan daha küçük parçacıklar vardır. Bu parçacıklara atom altı parçacıklar denir. Atom, atom altı parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşur. Atomun yapısında bulunan atom altı parçacıklar; proton, nötron ve elektronlardır. Atom; çekirdek ve katman adı verilen iki bölümden oluşur. Atomun çekirdek bölümünde proton ve nötronlar, kat…

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi Konu Özeti

A. IŞIĞIN SOĞURULMASI 1. Işığın Soğurulması Işığın, üzerine düştüğü madde tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir. • Işığın madde tarafından soğurulması maddenin sıcaklığını artırır. • Koyu renkli cisimler ışığı büyük oranda soğurur. • Açık renkli cisimler ışığı büyük oranda yansıtır. Eşit sıcaklıkta ve eşit miktarda sular siyah ve beyaz renk kaplara konulduğu zaman, siyah kaptaki suyun sıcaklık artışı daha fazla olur. Yaz mevsiminde açık renkli, kış mevsiminde koyu renkli kıyafetler ter…

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konu Özeti

A. İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. İnsan eşeyli üremeyle çoğalır. Eşeyli üreme, eşey hücrelerinin(sperm ve yumurta) birleşmesiyle gerçekleşir. Dişi üreme hücresi yumurtanın çekirdeği ile erkek üreme hücresi spermin çekirdeğinin birleşmesi olayına döllenme denir. İnsanlarda ergenlikten itibaren, mayoz bölünme sonucunda üreme hücreleri oluşur. Sperm • Çok sayıda üretilir. • Küçük ve hareketlidir. Yumurta • Az sayıda üretilir. …

7. Sınıf 7. Ünite: Elektrik Devreleri Konu Özeti

A. AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ Ampuller seri ve paralel bağlama olmak üzere iki şekilde devreye bağlanır. 1. Seri Bağlama Ampullerin aynı tel üzerinde uç uca bağlanmasına seri bağlama denir. Ampuller aynı tel üzerinde olduğu için, ampullerden eşit akım geçer. • Ampullerden eşit akım geçtiği için, ampullerin parlaklıkları aynıdır. • Ampullerden biri çıkarıldığında ya da patladığında devrenin akımı kesilir ve diğer ampullerde söner. • Devreye ampul eklendiği zaman devrenin direnci artar. Bu nede…