1. Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar Konu Özeti

GÜNEŞ SİSTEMİ Güneş sistemi, yıldız olan bir Güneş ile Güneş’in çevresindeki yörüngelerde dolanan gezegenler, gezegenlere ait doğal uydular, kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerden oluşur. Gezegen Bir yıldız etrafındaki yörüngede dolanan büyük gök cisimlerine gezegen denir. Gezegenlerin Genel Özellikleri • Kendilerine ait yörüngeleri vardır. • Isı ve ışık kaynağı değildir. • Kendi enerjisini üretmezler. • Küresel yapıya sahiptirler. Gezegenlerin Güneş’e Göre Uzaklık Sırası: Güneş sistemindeki gezeg…

2. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler Konu Özeti

A. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar hareketlerini destek ve hareket sistemi ile gerçekleştirirler. Destek ve hareket sistemi kemikler, eklemler ve kaslardan oluşur. Kemik, kıkırdak ve eklemlerin bir araya gelmesiyle iskeletimiz oluşur. İskeletimizin Görevleri • Kaslarla beraber vücudumuzun hareketini sağlar. • Vücudumuza şekil verir ve dik durmasını sağlar. • Kaslara ve iç organlara tutunma yüzeyi sağlar, iç organları korur. • Alyuvar ve akyuvar gibi kan hücrelerini üretir. • İhtiyacımız olan …

3. Ünite: Kuvvet ve Hareket Konu Özeti

BİLEŞKE KUVVET Duran cismi hareket ettirebilen, hareket hâlindeki cisimleri durdurabilen, yavaşlatabilen veya hızlandırabilen, cisimlerin şeklini, yönünü ve doğrultusunu değiştirebilen etkiye kuvvet denir. • Kuvvet dinamometre ile ölçülür. • Birimi Newton’dur.(N) • ‘’F’’ harfi ile gösterilir. Bir cisme etki eden kuvvetin üç temel özelliği vardır. Yönü: Cisme etki eden kuvvetin hangi yönde olduğunu belirtir.(doğu- batı- güney- kuzey) Doğrultusu: Bir doğrultu üzerinde birbirine zıt iki yön bulunur…

4. Ünite: Madde ve Isı Konu Özeti

A. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Maddeler gözle görülemeyecek kadar küçük yapılardan oluşur. Bu yapılara maddenin taneciği denir. Maddeyi oluşturan tanecikler maddenin özelliğini gösterir. Maddelerin tamamı taneciklerden oluşur. Maddelerin birbirinden farklı olmasının nedeni ise, maddeleri oluşturan taneciklerin birbirinden farklı olmasıdır. Maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluklar bulunur. Boşlukların az ya da fazla olması durumuna göre maddenin fi…

5. Ünite: Ses ve Özellikleri Konu Özeti

A. SESİN YAYILMASI Sesin Özellikleri • Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Çünkü ses maddeyi oluşturan taneciklerin titreşimlerinden dolayı oluşur. • Sesin yayılabileceği maddesel ortamlar katı, sıvı ve gaz ortamlardır. • Ses dalgalar hâlinde ve her yöne yayılır. Durgun suya dökülen suyun oluşturduğu dalgalar gibi. • Ses bir enerjidir. Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır ve bu şekilde ses yayılmış olur. • Ses maddenin olmadığı(boşlukta) ortamda yayılmaz. Örneğin G…

6. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı Konu Özeti

A. DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Denetleyici ve düzenleyici sistemler; vücudumuzdaki olayların düzenli ve birbiriyle uyumlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Denetleyici ve düzenleyici sistem; sinir sistemi ve iç salgı bezleri olmak üzere iki kısımdan oluşur. 1. Sinir Sistemi Sinir sistemi nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımdan oluşur. a. Merkezi Sinir Sistemi Merkezi sin…

7. Ünite: Elektriğin İletimi Konu Özeti

ELEKTİRİĞİN İLETİMİ A. İLETKEN VE YALITKAN MADDELER İletken Madde: Elektrik enerjisini ileten maddelere denir. İletken maddelere demir, altın, bakır, alüminyum gibi metal maddeler ile; tuzlu su, limonlu su, sirke, çeşme suyu ve asitli su gibi sıvı maddeler örnek olarak verilebilir. Yalıtkan Madde: Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere denir. Yalıtkan maddelere tahta, plastik, cam, şekerli su, saf su ve alkollü su örnek olarak verilebilir. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelli…