1. Ünite: Güneş, Dünya ve Ay Konu Özeti

A. GÜNEŞİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ • Dünya’mıza en yakın yıldızdır. • Orta büyüklükte bir yıldızdır. • Dev bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir. • Güneş’in kütlesinin büyük bir bölümünü sıcak gazlar oluşturur.(%71 Hidrojen, %27Helyum, %2 diğer) • Dünya’nın ısı ve ışık kaynağıdır. Yüzey sıcaklığı 6000 °C’dir. • Etrafında dolanan gezegenlerle birlikte Güneş sistemini oluşturur. • Güneş tıpkı dünya gibi katmanlardan oluşur. • Çekirdek çok yoğun ve çok sıcaktır, çekirdeğin sıcaklığı 15,6 milyon…

2. Ünite: Canlılar Dünyası Konu Özeti

CANLILARI TANIYALIM Doğada milyonlarca canlı vardır. Bunların her birini incelemek çok zordur. Bilim insanları, canlıları benzer özelliklerine göre sınıflandırmıştır. Sınıflandırma canlıları incelememizi kolaylaştırır. Canlılar hücre yapıları, beslenme, üreme ve hareket vb. özellikleri dikkate alınarak dört ana sınıfa ayrılmıştır. 1. Mikroskobik Canlılar 2. Mantarlar 3. Bitkiler 4. Hayvanlar 1. MİKROSKOBİK CANLILAR Sadece mikroskop adı verilen araç yardımıyla görülebilen canlılara mikroskobik ca…

3. Ünite: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Konu Özeti

A. KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ 1. Kuvvet ve Özellikleri Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durdurabilen, yavaşlatabilen veya hızlandırabilen, cisimlerin şeklini, yönünü ve doğrultusunu değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Kuvvet cisimleri hızlandırabilir. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine neden olabilir. Kuvvet hareket eden cismi durdurabilir. Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvetin etkisi ortadan kaldırıldığında eski hâline dönen ci…

4. Ünite: Maddenin Hal Değişimi Konu Özeti

MADDENİN HÂL DEĞİŞİMİ Maddelerin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Maddelerin ısı aldığında ya da ısı verdiğinde bir hâlden başka bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Buzun erimesi, suyun buharlaşması ve suyun donması hâl değişimidir. Erime: Katı hâldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir. Tavaya koyduğumuz tereyağının ısı alarak sıvı hâle dönüşmesi, dondurmanın güneş altında sıvılaşması erimeye örnek olarak verilebilir. Donma: Sıvı hâldeki bir maddenin ısı ver…

5. Ünite: Işığın Yayılması Konu Özeti

A. IŞIĞIN YAYILMASI Çevremizi aydınlatıp maddeleri görmemizi sağlayan enerji çeşidine ışık denir. Çevresine ışık yayan cisimlere ya da ışık üreten maddelere ışık kaynağı denir. Işık kaynakları doğal ve yapay ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Kendiliğinden ışık yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı denir. Güneş, ateş böceği, yıldırım ve fener balığı doğal ışık kaynaklarıdır. İnsanlar tarafından yapılan ışık kaynaklarına ise yapay ışık kaynakları denir. El feneri, ampul, sokak lambası ve me…